SONGEN VAKNAR. PROTS & HARDANGERKORET

Arrangementsinformasjon

Songen vaknar. Hardangerkorets første konsert etter pandemien. Musikarar: Per Arild Skorgen-piano, Ole Amund Gjersvik-kontrabass og Arild B.Nielsen- trompet/perkusjon.

sang
song
kor
hardanger
hardangerkoret
salhus
våkne
vakne
konsert
korkonsert
sangglede
prots
skorgen
nielsen
gjersvik

Restriksjoner

Barnebillett 1-15år/ Student 16år+ + bevis

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.