Sommerlandet i Bergen domkirke

Arrangementsinformasjon

ved Hardangerkoret, solist Anne-Cathrine Eiken, tekstlesar Merethe Gauden, pianist Per Arild Skorgen, Arild B.Nielsen-percusjon & trompet og dirigent Per Oddvar Hildre.

Ord og tonar om sorg, håp og trøyst. Musikkversjonen av Eyvind Skeie si bok "Sommerlandet" er ein stille meditasjon over sorga sine mange sider. Konserten er opplesing av boka i ein vakker vev avsongar og musikk. Temaet er sorg og sorgreaksjon, og verket grip både publikum og utøvarar sterkt.

Tekstane er skrivne av Eyvind Skeie, melodiane er komponerte av Galib Mamedov og arrangerte av Tord Gustavsen.

sommerlandet
prots
peroddvarhildre
anne-cathrine
eyvindskeie
musikk
håp
trøst
hardangerkoret
bergen
domkirken