Sommerlandet i Austevoll Kyrkje

EVENTINFORMATIONEN

Sommerlandet - musikkversjonen av Eivind Skeie si bok med ord og tonar om sorg, håp og trøyst. Hardangerkoret dirigert av Per Oddvar Hildre, med solist Anne Cathrine Eiken, Per Arild Skorgen på piano, Arild B Nielsen på perkusjon og trompet, Ole Amund Gjersvik på kontrabass. Forteljar: Merethe Gauden.

sommerlandet
prots
peroddvarhildre
anne-cathrine
eyvindskeie
musikk
håp
trøst
hardangerkoret
bergen
domkirken